Privacy-policy

Bij Connus heeft uw privacy de hoogste prioriteit. Uw privacy staat centraal in de manier waarop wij de diensten en producten ontwerpen en bouwen die u kent en liefhebt, zodat u ze volledig kunt vertrouwen en u zich kunt richten op het opbouwen van zinvolle verbindingen.

Wij waarderen het dat u ons uw vertrouwen geeft wanneer u ons uw informatie verstrekt en wij nemen dit niet licht op.

Wij doen geen concessies aan uw privacy. Wij ontwerpen al onze producten en diensten met uw privacy in gedachten. We betrekken experts uit verschillende gebieden, waaronder juridische, veiligheids-, technische, product- en andere gebieden, om ervoor te zorgen dat er geen beslissing wordt genomen zonder respect voor uw privacy.

Wij streven ernaar om transparant te zijn in de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Omdat we veel van dezelfde onlinediensten gebruiken als u, weten we dat onvoldoende informatie en te ingewikkelde taalgebruik veel voorkomende kwesties zijn in het privacybeleid. We kiezen precies het tegenovergestelde: we hebben ons Privacybeleid en gerelateerde documenten in duidelijke taal geschreven. We willen eigenlijk dat u ons beleid leest en ons privacybeleid begrijpt!

We werken hard om uw informatie veilig te houden. We hebben teams die zich inzetten om uw gegevens veilig en beveiligd te houden. We werken onze beveiligingspraktijken voortdurend bij en investeren in onze beveiligingsinspanningen om de veiligheid van uw informatie te verbeteren.

1. Wie zijn we

Als u in de Europese Unie woont, is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw gegevens onder dit privacybeleid (de "verantwoordelijke voor de verwerking"):

De Commanditaire Vennootschap Connus
Vlaams Gewest
Meersstraat 28, 9830 Sint-Martens-Latem
Oost-Vlaanderen
België

2. Waar is dit privacybeleid van toepassing

Dit Privacybeleid is van toepassing op websites, apps, evenementen en andere diensten die door Connus worden beheerd. Voor de eenvoud verwijzen we naar al deze diensten in dit Privacybeleid als onze "diensten".

Sommige diensten kunnen hun eigen unieke privacybeleid vereisen. Als een bepaalde service een eigen privacybeleid heeft, dan is dat beleid - niet dit privacybeleid - van toepassing.

3. Informatie die we verzamelen

Het spreekt voor zich dat wij u niet kunnen helpen bij het ontwikkelen van zinvolle verbindingen zonder enige informatie over u, zoals basisprofielgegevens en het soort mensen dat u wilt ontmoeten. We verzamelen ook informatie die wordt gegenereerd wanneer u gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld toegangslogboeken, evenals informatie van derden, zoals wanneer u toegang krijgt tot onze diensten via een social media-account. Als u meer informatie wilt, gaan we hieronder dieper op de details in.

Informatie die u ons geeft

U kiest ervoor om ons bepaalde informatie te geven bij het gebruik van onze diensten. Dit is inclusief:

Informatie die we van anderen ontvangen

Naast de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt, ontvangen wij informatie over u van anderen, waaronder:

Andere gebruikers kunnen informatie over u verstrekken in het kader van het gebruik van onze diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over u verzamelen van andere gebruikers als zij contact met ons opnemen.

Mogelijk kunt u uw social media login (zoals Facebook of Instagram Login) gebruiken om uw Connus account aan te maken en in te loggen. Dit voorkomt dat u nog een andere gebruikersnaam en wachtwoord hoeft te onthouden en stelt u in staat om bepaalde informatie van uw social media-account met ons te delen.

We kunnen informatie over u ontvangen van onze partners, bijvoorbeeld waar Connus-advertenties worden gepubliceerd op de websites en platforms van een partner (in dat geval kunnen ze details over het succes van een campagne doorgeven).

Verzamelde informatie wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie over welke functies u hebt gebruikt, hoe u ze hebt gebruikt en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Zie hieronder voor meer informatie:

Wij verzamelen informatie over uw activiteiten op onze diensten, bijvoorbeeld hoe u ze gebruikt (bijv. datum en tijd waarop u bent ingelogd, functies die u hebt gebruikt, zoekacties, klikken en pagina's die u zijn getoond, verwijzingen naar het adres van de webpagina, advertenties waarop u klikt) en hoe u met andere gebruikers omgaat (bijv. gebruikers waarmee u verbinding maakt en communiceert, tijd en datum van uw uitwisselingen, het aantal berichten dat u verstuurt en ontvangt).

Wij verzamelen informatie van en over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief:

Als u ons toestemming geeft, kunnen wij uw exacte geolokalisatie (lengte- en breedtegraad) op verschillende manieren verzamelen, afhankelijk van de dienst en het apparaat dat u gebruikt, waaronder GPS-, Bluetooth- of Wi-Fi-verbindingen. Het verzamelen van uw geolokalisatie kan op de achtergrond plaatsvinden, zelfs wanneer u geen gebruik maakt van de diensten als de toestemming die u ons hebt gegeven een dergelijke inzameling uitdrukkelijk toestaat. Als u ons geen toestemming geeft om uw geolokalisatie op te halen, zullen wij deze niet ophalen.

Ook kunnen wij, als u hiermee instemt, uw foto's en video's verzamelen (bijvoorbeeld als u een foto, video of streaming op de diensten wilt publiceren).

4. Cookies en soortgelijke technologieën voor het verzamelen van gegevens

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om u en/of uw apparaat of apparaten te herkennen. Wij gebruiken cookies voor onder andere: u te verifiëren, het onthouden van uw voorkeuren en instellingen, het analyseren van websiteverkeer en -trends, het leveren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes, zodat u sociale functies kunt gebruiken. U kan het gebruik ervan beter onder controle houden via de instellingen van uw browser en andere tools.

Sommige webbrowsers (waaronder Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome) hebben een functie "Niet volgen" ("DNT") die een website vertelt dat een gebruiker zijn of haar onlineactiviteiten niet wil laten volgen. Als een website die reageert op een DNT-signaal een DNT-signaal ontvangt, kan de browser die website blokkeren om bepaalde informatie over de gebruiker van de browser te verzamelen. Niet alle browsers bieden een DNT-optie en DNT-signalen zijn nog niet uniform. Om deze reden reageren veel bedrijven, waaronder Connus, momenteel niet op DNT-signalen.

5. Hoe we deze informatie gebruiken

De belangrijkste reden dat wij uw gegevens gebruiken is om onze diensten te leveren en te verbeteren. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u veilig te houden en om u te voorzien van reclame die voor u interessant kan zijn. Lees verder voor een meer gedetailleerde uitleg over de verschillende redenen waarom wij uw informatie gebruiken, samen met praktische voorbeelden.

Om uw account te beheren en u onze diensten aan te bieden

Om u te helpen verbinding te maken met andere gebruikers

Om te zorgen voor een consistente ervaring op al uw apparaten

Om u nieuwe Connus services aan te bieden

Om u van dienst te zijn met relevante aanbiedingen en advertenties

Om onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen

Om fraude of andere illegale of ongeoorloofde activiteiten te voorkomen, op te sporen en te bestrijden

Om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd

Om uw informatie te verwerken zoals hierboven beschreven, baseren wij ons op de volgende rechtsgrondslagen:

Meestal verwerken wij uw gegevens om het contract dat u met ons heeft afgesloten uit te voeren. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze service om zinvolle verbindingen op te bouwen, gebruiken we uw gegevens om uw account en uw profiel te onderhouden, om deze zichtbaar te maken voor andere gebruikers en om andere gebruikers aan te bevelen.

We kunnen uw informatie gebruiken wanneer we legitieme belangen hebben om dit te doen. Zo analyseren we bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers van onze diensten om ons aanbod voortdurend te verbeteren, stellen we u aanbiedingen voor waarvan we denken dat ze u zouden kunnen interesseren, en verwerken we informatie voor administratieve, fraudeopsporings- en andere juridische doeleinden.

Van tijd tot tijd kunnen we uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde specifieke redenen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op info@connus.app.

6. Hoe delen we informatie

Aangezien ons doel is om u te helpen zinvolle verbindingen te maken, is het delen van de informatie van de gebruikers natuurlijk het belangrijkste deel van de informatie met andere gebruikers. We delen de informatie van sommige gebruikers ook met dienstverleners en partners die ons helpen bij de exploitatie van de diensten, met andere bedrijven en, in sommige gevallen, met de juridische autoriteiten. Lees verder voor meer informatie over hoe uw informatie met anderen wordt gedeeld.

Met andere gebruikers

U deelt informatie met andere gebruikers wanneer u vrijwillig informatie over de dienst (inclusief uw openbare profiel) vrijgeeft. Wees voorzichtig met uw informatie en zorg ervoor dat de inhoud die u deelt, zaken zijn die u op uw gemak publiekelijk zichtbaar maakt, aangezien noch u, noch wij controle hebben over wat anderen met uw informatie doen zodra u deze deelt.

Als u ervoor kiest om het publiek te beperken voor het geheel of een deel van uw profiel of voor bepaalde inhoud of informatie over u, dan zal het zichtbaar zijn volgens uw instellingen.

Met onze dienstverleners en partners

Wij maken gebruik van derden om ons te helpen bij het exploiteren en verbeteren van onze diensten. Deze derden helpen ons bij diverse taken, waaronder data-hosting en onderhoud, analyse, klantenzorg, marketing, reclame, betalingsverwerking en beveiligingsactiviteiten.

We kunnen ook informatie delen met partners die ons distribueren en ons helpen bij het adverteren van onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld beperkte informatie over u delen met onze reclamepartners in een niet-menselijke, leesbare vorm.

We volgen een streng controleproces voordat we een serviceprovider inschakelen of met een partner samenwerken. Al onze dienstverleners en partners moeten instemmen met strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Voor zakelijke transacties

Wij kunnen uw informatie overdragen als wij, geheel of gedeeltelijk, betrokken zijn bij een fusie, verkoop, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of andere verandering van eigendom of zeggenschap.

Indien wettelijk vereist

Wij kunnen uw informatie openbaar maken indien redelijkerwijs noodzakelijk: (i) om te voldoen aan een juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, onderzoek van de overheid/rechtshandhaving of andere wettelijke vereisten; (ii) om te helpen bij het voorkomen of opsporen van criminaliteit (in elk geval onderworpen aan de toepasselijke wetgeving); of (iii) om de veiligheid van een persoon te beschermen.

Wettelijke rechten afdwingen

We kunnen ook informatie delen: (i) indien openbaarmaking onze aansprakelijkheid in een feitelijke of dreigende rechtszaak zou beperken; (ii) indien nodig om onze wettelijke rechten en wettelijke rechten van onze gebruikers, zakenpartners of andere belanghebbenden te beschermen; (iii) om onze overeenkomsten met u af te dwingen; en (iv) om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude of andere misstanden te onderzoeken, te voorkomen of andere maatregelen te nemen.

Met uw toestemming of op uw verzoek

Wij kunnen uw toestemming vragen om uw gegevens te delen met derden. In een dergelijk geval zullen we duidelijk maken waarom we de informatie willen delen.

Wij kunnen niet-persoonlijke informatie gebruiken en delen (dat wil zeggen informatie die op zichzelf niet aangeeft wie u bent, zoals apparaatinformatie, algemene demografische gegevens, algemene gedragsgegevens, geolokalisatie in niet-geïdentificeerde vorm), evenals persoonlijke informatie in gehashte, niet-menselijke leesbare vorm, onder de bovengenoemde omstandigheden. Wij kunnen deze informatie combineren met aanvullende niet-persoonlijke informatie of persoonlijke informatie in een gehashte, niet-menselijke leesbare vorm die uit andere bronnen wordt verzameld.

7. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Het delen van informatie als bedoeld in artikel 6 gaat soms gepaard met grensoverschrijdende gegevensoverdracht, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten van Amerika en andere rechtsgebieden. Wanneer de dienst het bijvoorbeeld mogelijk maakt dat gebruikers zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden, worden hun persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EER. Wij maken gebruik van standaardclausules in contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of andere passende waarborgen om gegevensoverdracht vanuit de EER naar andere landen mogelijk te maken. Standaard contractuele clausules zijn verplichtingen tussen bedrijven die persoonlijke gegevens overdragen, die hen verplichten om de privacy en veiligheid van uw gegevens te beschermen.

8. Jouw rechten

Wij willen dat u de controle heeft over uw informatie, daarom hebben wij u de volgende hulpmiddelen ter beschikking gesteld:

Hulpmiddelen en accountinstellingen die u helpen om toegang te krijgen tot de informatie die u aan ons hebt verstrekt en die direct verband houdt met uw account in het kader van de dienst, deze informatie te corrigeren of te verwijderen. Als u vragen heeft over deze tools en instellingen, neem dan hier contact op met ons via info@connus.app.

Mobiele platforms hebben toestemmingssystemen voor specifieke soorten apparaatgegevens en meldingen, zoals telefoonboek en locatiediensten en pushmeldingen. U kunt uw instellingen op uw apparaat wijzigen om ofwel in te stemmen met of bezwaar te maken tegen het verzamelen van de corresponderende informatie of het weergeven van de corresponderende meldingen. Natuurlijk, als u dat doet, kunnen bepaalde diensten de volledige functionaliteit verliezen.

U kunt uw account verwijderen door de overeenkomstige functionaliteit direct op de dienst te gebruiken.

Wij willen dat u zich bewust bent van uw privacyrechten. Hier zijn een paar belangrijke punten om te onthouden:

De toepasselijke privacywetgeving kan u het recht geven om de persoonlijke informatie die wij over u bewaren te bekijken (afhankelijk van het rechtsgebied kan dit het recht op toegang, het recht op overdraagbaarheid of variaties op deze voorwaarden worden genoemd).

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is of dat wij niet langer het recht hebben deze informatie te gebruiken en willen verzoeken om correctie, verwijdering of bezwaar tegen de verwerking ervan, neem dan hier contact met ons over op via info@connus.app.

Voor uw bescherming en de bescherming van al onze gebruikers kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen voordat wij op bovenstaande verzoeken kunnen antwoorden.

Houd er rekening mee dat wij verzoeken om bepaalde redenen kunnen afwijzen, waaronder als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op handelsgeheimen of intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker. Indien u informatie wenst te ontvangen met betrekking tot een andere gebruiker, zoals een kopie van berichten die u van hem of haar via onze dienst hebt ontvangen, zal de andere gebruiker contact moeten opnemen met ons om hun schriftelijke toestemming te geven voordat de informatie wordt vrijgegeven.

Ook is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om bepaalde verzoeken om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke informatie in te willigen, met name wanneer dergelijke verzoeken ons niet meer in staat zouden stellen om onze diensten aan u te leveren. Wij kunnen onze service bijvoorbeeld niet verlenen als wij uw geboortedatum niet hebben.

U kunt het verzamelen van alle informatie door een app stoppen door deze te verwijderen met behulp van het standaard verwijderingsproces voor uw apparaat. Als u de app van uw mobiele apparaat verwijdert, blijft de unieke identificatie die aan uw apparaat is gekoppeld, opgeslagen. Als u de applicatie opnieuw installeert op hetzelfde mobiele apparaat, kunnen wij deze identificatie opnieuw koppelen aan uw eerdere transacties en activiteiten.

In bepaalde landen, waaronder de Europese Unie, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de juiste gegevensbeschermingsautoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. De gegevensbeschermingsautoriteit waarbij u een klacht kunt indienen, kan met name die van uw gewone verblijfplaats zijn, waar u werkt of waar wij gevestigd zijn.

9. Hoe wij u informatie beschermen

Wij werken hard om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens. Zoals met alle technologiebedrijven, hoewel we stappen ondernemen om uw informatie te beveiligen, beloven we niet, en u mag niet verwachten, dat uw persoonlijke informatie altijd veilig zal blijven.

We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en bekijken regelmatig onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie om onze fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen bij te werken.

We kunnen uw gebruik van alle of een deel van de diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten als we een inbreuk op de beveiliging vermoeden of ontdekken. Als u van mening bent dat uw account of informatie niet langer veilig is, gelieve ons hier onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Om ervoor te zorgen dat onze systemen en uw informatie beschermd zijn tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal en verlies, volgen we de informatiestroom nauwgezet op en treffen we alle mogelijke handelingen om deze zo optimaal mogelijk te beschermen. Indien u hierover vragen heeft kan u steeds contact opnemen met ons via info@connus.app.

10. Hoe lang bewaren we uw informatie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor legitieme zakelijke doeleinden (zoals uiteengezet in artikel 5) en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers op en buiten onze diensten te beschermen, implementeren we een veiligheidsvenster van drie maanden na verwijdering van de account. Gedurende deze periode zullen accountgegevens worden bewaard, hoewel het account uiteraard niet meer zichtbaar zal zijn op de diensten.

In de praktijk verwijderen of anonimiseren wij uw gegevens na het verwijderen van uw account of na twee jaar van voortdurende inactiviteit, tenzij:

  1. We moeten deze bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (sommige "verkeersgegevens" worden bijvoorbeeld een jaar lang bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens);
  2. We moeten deze bewaren om aan te tonen dat we voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zo worden de gegevens over toestemmingen voor onze voorwaarden, ons privacybeleid en andere soortgelijke toestemmingen gedurende vijf jaar bewaard);
  3. Er is een onopgeloste kwestie, claim of geschil dat ons verplicht om de relevante informatie te bewaren totdat deze is opgelost;
  4. Of de informatie moet worden bewaard voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie en het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van gebruikers. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om informatie te bewaren om te voorkomen dat een gebruiker die verbannen is wegens onveilig gedrag of beveiligingsincidenten een nieuwe account opent.

Houd er rekening mee dat, ook al zijn onze systemen ontworpen voor het verwijderen van gegevens volgens de bovenstaande richtlijnen, we niet kunnen beloven dat alle gegevens binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden verwijderd vanwege technische beperkingen.

11. Privacy van kinderen

Onze diensten zijn beperkt tot gebruikers die 16 jaar of ouder zijn. We staan geen gebruikers onder de 16 jaar toe op ons platform en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 16 jaar. Als u vermoedt dat een gebruiker jonger is dan 16 jaar, gebruik dan het meldingsmechanisme dat via de dienst beschikbaar is.

12. Wijzigingen in het privacybeleid

Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe en innovatieve manieren om u te helpen zinvolle verbindingen op te bouwen, kan dit beleid in de loop van de tijd veranderen. Wij zullen u op de hoogte brengen voordat materiële wijzigingen van kracht worden, zodat u de tijd hebt om de wijzigingen te bekijken.

13. Hoe kan je ons contacteren

Wanneer u vragen hebt in verband met onze ‘diensten’ of ons bedrijf, dan u steeds contact opnemen met ons via info@connus.app